Kodu > Uudised > Sisu
Parkimisjuhtimissüsteem
- Apr 10, 2018 -

Parkimissüsteemi juhtimissüsteemi tööpõhimõte on järgmine: ääres asuv infokogumisseade tuvastab sissetulevad ja väljuvad sõidukid reaalajas parkla sissepääsude ja väljapääsude juures ning kogub parkimisandmete muutusi.

Autotööstuse arvu kiire kasvuga on linnautode ja parkimiskohtade vaheline vastuolu muutunud üha olulisemaks. Linnades, kus maa on väga kallis, asuvad maa-alused parklad ja maa-alused mitmepõrandad parklad väikese pindalaga ning suuremahulised kohapealsed parkimisvõimalused muutuvad üha sagedamini linna parkimisrõhu leevendamiseks. Kahjuks on enamus kohalikest parkimismajapidamistest ikkagi esialgses käsitsijuhtimise etapis, mis on tekitanud suuri raskusi nii omanikele, kes vajavad parkimist, kui ka parkimiskohtade käitajatele.

Parkimiskoha muutmise andmeid edastavad parkimisjuhtimissüsteem traadita üldkasutatava sidevõrgu kaudu, mida töödeldakse parkimissuuniste juhtimissüsteemiga, luuakse iga parkla jaoks vastavad vaba juurdepääsukohad ning vastavad teabe kuvarid jagunevad. Vastavalt parkla vaba juurdepääsuga kaartide andmetele traadita sidevõrgu kaudu, et saada vastavat infotelefoni, et kuvada tasuta kauba, et anda juhile iga parkla kohta kehtiva parkla teabe.