Kodu > Teadmised > Sisu
Parkimisautomaatika süsteem
- Apr 11, 2018 -


See koosneb näidiku ja juhikaartidest. Tööpõhimõte Parkimiskoha andmeid kogutakse parkimiskoha detektoris reaalajas. Süsteem kogub parkimiskohaga seotud teabe ja saadab teabe kesksele töötlemissüsteemile andmeedastusvõrgu kaudu vastavalt teatud eeskirjadele. Keskprotsessisüsteem teostab infotöötlust. Pärast analüüsi ja töötlemist edastatakse asjakohased töötlemistoimingud läbi väljundseadme, et anda iga märgi ja juhikaardi kohta teavet parklas, et juhtida sõiduki vastavasse parkimiskohta sisenemiseks. Asjakohase parkimiskoha kohta annab süsteem andmepäringuliidese